Rekabet Kurumu işbirliği yapan şirketlere ceza indirimi yapacak

Rekabet Kurumu, kartellerin ortaya çıkarılması konusunda işbirliği yapan teşebbüslere ceza indirimi ve hatta ceza muafiyeti sağlayacak yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”, kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Taslak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yasaklanmış kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapan teşebbüslerle teşebbüs yöneticilerine ve çalışanlarına, Kanun’da belirtilen idari para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Düzenlemeyle, kartelleşmenin önüne geçilmesi ve rekabetin korunması hedefleniyor.

İLK BAŞVURU SAHİBİNE CEZA VERİLMEYECEK

Bu kapsamda kartelleşmenin önüne geçmek için Rekabet Kurulunun ön araştırma yapmaya karar vermesinden önce, diğer kartel taraflarından ve kolaylaştırıcılarından bağımsız olarak, belirlenen bilgi ve belgeleri sunan, koşulları yerine getiren ilk başvuru sahibine para cezası verilmeyecek.

Yeni düzenlemede kartele aracılık edenler de “kartel kolaylaştırıcısı” sıfatıyla başvuruda bulunabilecekler.

Haklarında kartel soruşturması yürütülen teşebbüslere ilişkin, Kurula delil niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri sunan, koşulları yerine getiren ancak ceza verilmemesine ilişkin düzenlemeden yararlanamayan başvuru sahiplerine, verilecek para cezalarında indirim uygulanacak, bunların yönetici ve çalışanlarına ceza verilmeyebilecek.

DELİL SUNMAK İÇİN BAŞVURANA CEZA İNDİRİMİ

Aktif işbirliği kapsamında indirim için gelen ilk başvuru sahibine verilecek ceza yüzde 25-50 indirilecek. Kartel soruşturmasında ikinci başvuru sahibine verilecek cezada ise yüzde 20-40 indirime gidilecek.

Kartelleşme konusunda sunulan deliller sonucunda, ihlalin süresinin uzaması ve benzeri nedenlerle para cezasının artırılması gerekirse, bu artıştan, ilgili delilleri ilk olarak sunan başvuru sahibiyle, onun aktif işbirliğinde bulunan yöneticileri ve çalışanları etkilenmeyecek.

Başvuru konusu kartelin etkilediği ürünler, coğrafi kapsamı, süresi, kartele taraf olan teşebbüslerin, varsa kartel kolaylaştırıcılarının isimleri ve ticaret unvanlarıyla adresleri, kartelle ilişkili görüşmelerin tarihleri, yerleri, katılımcıları, kullanılan görüşme araçları, kartelle ilgili diğer bilgi ve belgeler sunulacak.

Delil olarak kullanılabilecek bu bilgileri, haklarında soruşturma yürütülenler, soruşturma raporunun tebliğinden sonra Kurum bünyesinde inceleyebilecekler.

DELİLLERİN KATKISI DİKKATE ALINACAK

Kurul, soruşturmanın tamamlanmasının ardından nihai kararını verirken, başvuru sahiplerine ve aktif işbirliğinde bulunan yöneticilere ve çalışanlara verilecek cezaları, işbirliğinin niteliğini, etkinliğini ve zamanlamasını dikkate alarak indirecek. Daha yüksek katma değerli delil, daha yüksek bir indirim anlamına gelecek.

Koşulları sağlamaması nedeniyle aktif işbirliği başvurusu kabul edilmeyen taraflarca sunulan bilgi ve belgeler dosya kapsamından çıkarılacak, soruşturma sonucunda alınacak nihai karara dayanak yapılmayacak. (AA)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x